Od maja 2018 r. zacznie być stosowane RODO – europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Do tego czasu wszystkie przedsiębiorstwa powinny dostosować swoje procesy do nowych przepisów. Zmiany dotyczą zarówno polityki ochrony danych, jak i systemów przetwarzania i niszczenia danych. Jak się do nich przygotować? Na co szczególnie zwrócić uwagę? Co się zmieni? RODO wyznacza
oferta dokumenta radom
Pracodawca zatrudniający minimum jednego pracownika, zobowiązany jest do prowadzenia z tego tytułu dokumentacji pracowniczej, dotyczącej rekrutacji, przebiegu zatrudnienia i ewentualnego zwolnienia pracownika. Obecnie akta przechowuje się do 50 lat ale okres ten będzie skrócony do 2019 roku. Jakie jeszcze zmiany przewidują rządzący? Nie 50, a 10 lat W dokumencie Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, znanym

Fumigacja akt i dokumentów

niedziela, 27 marca 2016 przez
Fumigacja to z całą pewnością termin obcobrzmiący dla wielu osób. Pojęcie to stanowi nazwę procesu, który daje możliwość przedłużenia żywotności papierowych akt, archiwów, dokumentów i innych antyków. Najważniejszym zadaniem w czasie jej przeprowadzania jest zwalczanie drobnoustrojów, szkodników, bakterii i wszelkich grzybów, które mogą rozwijać się na materiałach powodując ich zniszczenie i co za tym idzie
dokumenty niszczenie
Od Dnia 29 sierpnia 1997 roku obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, na mocy której konieczne jest niszczenie dokumentów zawierających personalia oraz informacje mogące doprowadzić do rozpoznania konkretnej osoby. Zarówno przedsiębiorcy jak i instytucje zobowiązani są do archiwizowania niektórych akt, jednak gdy mija określony czas przez jaki powinny być przechowywane niezbędna staje się ich odpowiednia
Góra