Fumigacja akt


Czym jest fumigacja?

Jest to proces niszczenia szkodników za pomocą środków chemicznych. Stosowana m.in. w celu oczyszczenia wszelkiej dokumentacji i akt ze szkodników.

Proces

Fumigacja odbywa się w próżniowej komorze fumigacyjnej o wymiarach: wys.2m x szer.1,7m x głęb.2,5m (pojemność 8,5 m3), wyposażonej w systemy zapewniające bezpieczne i skuteczne przeprowadzanie gazowań z ciągłą kontrolą i zachowaniem zadanych parametrów procesu.

Proces dezynfekcji, na który składa się faza przygotowania (zależna od rodzaju skażenia), poddawanie działaniu gazu (24-48h), oraz przewietrzanie w komorze i w osobnym, wentylowanym pomieszczeniu (2-3 doby), trwa 7 dni.

Komora spełnia wymagane normy krajowe i europejskie, i posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez producenta (Konvak).
Personel obsługujący komorę jest właściwie przeszkolony, posiada gruntowną wiedzę konserwatorską oraz duże doświadczenie w pracy z zabytkami,
co gwarantuje profesjonalne wykonywanie usług.

Do dezynfekcji stosujemy gaz sterylizacyjny S-9 (karta charakterystyki wyrobu dostępna na stronie internetowej producenta „Sterylgaz” Sp.z.o.o, którego składnikiem aktywnym jest tlenek etylenu (C2H4O) – gaz o silnym działaniu toksycznym na wszystkie organizmy żywe.
Gaz S-9 jest nieszkodliwy dla materiałów, z których wykonywane są akta i pod tym względem gwarantuje pełne bezpieczeństwo.

Po zakończeniu cyklu dezynfekcji akta są całkowicie pozbawione gazu, nie stanowią żadnego zagrożenia i są bezpieczne dla ludzi.

Cena: ustalana indywidualnie według potrzeb klienta (głównie uzależniona od ilości)
W cenie usługi wliczony jest transport (odbiór-dostawa) od Klienta (do 100km od Radomia)

Wyślij zapytanie ofertowe

Góra