Archiwizacja dokumentów


Odpowiednie oraz systematyczne porządkowanie i archiwizowanie dokumentów firmowych pozwala zachować przejrzystość i bezpieczeństwo dokumentacji oraz akt.

DOKUMENTA Radom zajmuje się kompleksowym opracowaniem (porządkowaniem) wszelkiej dokumentacji kategorii niearchiwalnej B (B50-B5, BE, Bc, dokumentacji technicznej, opracowaniem akt osobowych), a także materiałów archiwalnych kategorii A. Nasza firma starannie wykonuje prace archiwistyczne wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami prawnymi. Po procesie archiwizacji dokumentów i akt firmowych zdobywają Państwo uporządkowaną dokumentację z pełną ewidencją w formie elektronicznej, a także papierowej. Akta są zabezpieczone w odpowiednio przystosowanych pudełkach archiwizacyjnych BEZKWASOWYCH typu JUMBO i profesjonalnie oznaczone, z kolei nasi specjaliści prowadzą szkolenia z zakresu porządkowania i archiwizacji dokumentów, dzięki którym użytkowanie archiwum firmowego oraz dokumentacji staje się bardziej sprawne i efektywne.

Należymy do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ,uczestnicząc w ciągłych szkoleniach by być na bieżąco w tematyce archiwistyki.

DOKUMENTA Radom zatrudnia wykwalifikowanych archiwistów oraz posiada własny wypracowany i sprawdzony know-how, dotyczący zarządzania dokumentacją, prowadzenia składnicy akt wraz z ich porządkowaniem i archiwizowaniem oraz bezpiecznego niszczenia nośników informacji.

Porządkowanie zasobów archiwum zakładowego obejmuje:

 • odpowiednie rozmieszczenie oraz oznaczenie regałów
 • kompleksowe porządkowanie poprzez przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji akt kategorii A i B
 • wydzielenie (brakowanie) kat. B, których okres przechowywania już minął
 • spakowanie odpowiednio opisanych oraz uporządkowanych akt w pudła archiwizacyjne lub związanie
 • sporządzenie ewidencji w postaci spisów zdawczo-odbiorczych w formie papierowej i elektronicznej, w dwóch egzemplarzach
 • przekazanie odpowiedniej osobie uporządkowanego zasobu oraz przeszkolenie jej w zakresie dalszego, zarządzania archiwum firmowym i dokumentacją
 • wystąpienie w Państwa imieniu do odpowiedniego Archiwum Państwowego o wyrażenie zgody na ich zniszczenie gdy istnieje taka konieczność

Uzupełnieniem usługi archiwizacji jest opieka nad archiwum, w ramach której nasi pracownicy wykonują bieżącą obsługę archiwum w zakresie:

 • cyklicznego przyjmowania do archiwum, przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji aktowej i nadanie im odpowiedniej numeracji
 • sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych
 • cykliczne wybrakowanie (po konsultacji z wytwórcą) akt, których okres przechowywania upłynął wraz z wykonaniem spisów
 • wyszukanie i udostępnianie upoważnionym pracownikom dokumentów znajdujących się w zasobie
 • opracowanie harmonogramu odwiedzin w poszczególnych archiwach zgodnie z potrzebami Klienta

Miesięczny koszt usługi zawierający wszystkie powyższe elementy, szacowany jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.

Nasza firma charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta.

Ceny za nasze usługi ustalane są adekwatnie do potrzeb oraz ilości dokumentów. Skontaktuj się z nami aby ustalić najdogodniejsze warunki współpracy.

Góra