FAQ – Najczęściej zadawane pytania


Niszczeniu ulegają wszystkie typy dokumentów, bez wstępnej segregacji. Dokumenty niszczone są według norm DIN 66399.

>>Sprawdź jakie dokumenty należy niszczyć

Nie jest to koniecznie. Mogą to zrobić nasi pracownicy a większe niepotrzebne części zostaną zniszczone w naszych niszczarkach.
Dokumenty są przekazywane na podstawie specjalnego formularza, tj. „Poświadczenie odbioru”.
Tak. Po zniszczeniu dokumentacji nasza firma wystawi i prześle certyfikat zniszczenia.
W cenie usługi zniszczenia zawarte jest dojazd do klienta, załadunek dokumentów niearchiwalnych do pojemników, transport do instalacji niszczących, zniszczenie dokumentów w 4-ej klasie tajności , wystawienie certyfikatu oraz faktury VAT.
Oczywiście. Nasza firma udzieli Państwu wszelkich potrzebnych informacji, dotyczących przekazywania i niszczenia dokumentów.
Firma Dokumenta posiada uprawnienia i zabezpieczenia:archiwistyczne, klauzulę tajności, ochrona, poświadczenie o spełnionej przez nas 4-ej klasie tajności wg normy DIN 66399, uprawnienia do niszczenia i przechowywania dokumentacji, ubezpieczeniowe, licencję na działalność gospodarczą.
Istnieje taka możliwość przy wcześniejszych ustaleniach. Jednak ze względu na obowiązujące nas normy prawne w większości przypadków odbiór następuje przez naszych konwojętów.
Ilość dokumentacji określana jest w kilogramach.
Niestety nie ma takiej możliwości ponieważ maszyny niszczące wymagają specjalnej instalacji, dlatego niszczenie dokumentów następuje w siedzibie naszej firmy.
Nasi konwojęci ładują zabezpieczone pojemniki na samochód ciężarowy i przewożą je najkrótszą drogą do instalacji niszczących. Samochód, którym przewożone są dokumenty jest oznakowany a konwojęci posiadają identyfikatory.
Osoba uprawniona, posiadająca odpowiednie certyfikaty bądź właściciel firmy.
Zniszczona dokumentacja jest prasowana, a następnie wykorzystana ponownie do produkcji papieru. (Zobacz infografikę – “Recycling dokumentów”)
Góra