Ekologia


Dokumenta Radom rozumie znaczenie procesów ochrony środowiska dla zachowania naszego największego skarbu – przyrody – w dobrej kondycji. Dlatego czynimy wszystko co możliwe aby chronić środowisko.

  • Odpady powstałe przy niszczeniu dokumentów i akt są ponownie wykorzystywane przy produkcji papieru i nie trafiają do spalarni czy na wysypiska
  • Makulatura zbierana przez naszą firmę istotnie przyczynia się do zmniejszenia ilości wycinanych drzew
  • Niemal wszystkie nasze samochody ciężarowe, wykorzystywane podczas transportu dokumentacji oraz makulatury spełniają wyśrubowane normy europejskie dotyczące regulacji emisji spalin
  • Wszystkie nasze urządzenia niszczące spełniają europejskie normy oszczędzania energii
  • Sprzęt komputerowy i biurowy oraz oświetlenie stosowane w naszej firmie jest sprzętem energooszczędnym
  • Firma Dokumenta Radom odpowiedzialnie prowadzi program ochrony środowiska aby żyło Nam się lepiej i zdrowiej

Ochrona środowiska nie jest wyłącznie strategią marketingową firm to raczej wynik prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej powiązanej ze świadczeniem usług logistycznych w przedsiębiorczy sposób. Nieomalże każda aktywność gospodarcza niesie za sobą konieczność użycia materiałów i energii, dlatego również w czasach ograniczonych zasobów i rosnących obciążeń środowiska naturalnego najbardziej istotne jest działanie ukierunkowane na znalezienie inteligentnych rozwiązań. Firmy koncentrują się na kreowaniu wydajnych procesów , a dodatkowo optymalizują obsługę we wszystkich dziedzinach indywidualnej działalności. Taka filozofia funkcjonowania obniża koszty działania przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki) a jednocześnie spełnia własną rolę zmniejszając obciążenia środowiska jak również realizuje wymagania polityki ochrony środowiska potencjalnych klientów.

Góra