Niszczenie dokumentów – Normy DIN

zniszczone dokumenty

Dbając o wysoką jakość usług, nasza firma stosuje się do obowiązujące od października 2012 normy jakości DIN 66399, która reguluje kwestię związane z niszczeniem dokumentów.

 

Norma posiada trzy części:

66399-1 podstawy i pojęcia

66399-2 wymagania dotyczące techniki, ( czyli maszyn i urządzeń do niszczenia)

66399-3 wymagania dotyczące procesów, ( czyli jak jest zorganizowany w firmie proces niszczenia)

 

Norma DIN 66399 wskazuje trzy klasy ochrony i siedem poziomów bezpieczeństwa. Przyporządkowanie do odpowiedniej klasy ochrony zależy od stopnia poufności materiałów przeznaczonych do zniszczenia

Opis poszczególnych klas bezpieczeństwa:

Klasa ochrony 1 – standardowa ochrona danych. Dokumenty dostępne dla większych grup osób.

Klasa ochrony 2 – zwiększona potrzeba ochrony danych poufnych. Dokumenty dostępne dla wąskich grup osób.

Klasa ochrony 3 – bardzo wysoka potrzeba ochrony poufnych i tajnych danych, których ujawnienie mogłoby się wiązać z poważnymi konsekwencjami dla firmy.

W 3 klasie ochrony ujęte są dane osobowe, tajemnice przedsiębiorstwa etc. Norma zachowuje definicję STOPNIA UTAJNIENIA, których jest siedem (P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7). Stopnie utajnienia ( po zniszczeniu) różnią się między sobą nakładem pracy jaki musiałby być wykonany aby odtworzyć zniszczone dane. I tak dla stopnia P-3 ścinka powstała z papieru może mieć wymiar do 320 mm2, przy czym dopuszcza się 10% z rozmiarem większym tj do 800 mm2.

TOP